• United Partners е единствената българска агенция с награда от IPRA Golden World Awards 2019
Отнотшение към чат ботовете в българското онлайн пространство

Чат ботовоте са изключително важни за онлайн магазини и други услуги, защото осъществяват връзка с клиентите, без някой непременно да трябва да седи цял ден пред компютъра, чакайки въпросите. Но какво мислят по темата онлайн потребителите?
United Partners представи нова услуга „Inbound ПР и маркетинг”

Агенцията е първата в България и Югоизточна Европа, която е сертифициран партньор на платформата за content marketing HubSpot
Как се представя блокчейн в онлайн пространството и в социалните медии?

Какво пишат медиите за новата технология? За какво текат дискусии във Фейсбук по темата?
Biteable - the world’s simplest video maker

Marketers, being mostly human, love videos too. The right video is a powerful way to promote a product, build brand awareness, start a conversation, or launch a cool new feature.
Social Media
Press Kit

United Partners

Our growth is fueled by a successful collaboration with over 150 clients, most of which are world leading companies, on nearly 1400 projects, of which over 800 international. Based on our experience we have developed extremely strong expertise in 2 key areas - ICT & Consumer