Международната PR Асоциация (IPRA) обедини ценностите си около нова дефиниция на понятието „Връзки с обществеността“